Koniec zapisów na X Maniacką Dziesiątkę!!

logo maniackaDziś licznik na stronie biegu pokazał 3000 opłaconych zgłoszeń i tym samym zapisy na X Maniacką Dziesiątkę zostały zamknięte!!

Wystarczyły zaledwie 4 tygodnie, aby limit 3000 uczestników został wyczerpany. Takie tempo zapisów to rekord w naszym województwie!!

Wszystkim osobom, którym nie udało się zapisać i opłacić swojego startu przed wyczerpaniem zapisów przypominamy, że Organizator dopuszcza możliwość przepisywania numerów startowych. Warunkiem jest zgoda zgłoszonej i opłaconej osoby z listy startowej oraz wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.